You are here

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รับสมัครงาน
ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 ตำแหน่ง ผู้ประสงค์สมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ตุลาคม 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.srisangwankhonkaen.ac.th/swkk/sites/default/files/files/download/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A3.pdf