You are here

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 มิถุนายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)